Biedronka musi zapłacić 115 milionów złotych kary - taka jest decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska wysoką karę. Biedronka naruszała prawa klientów przez wiele lat - przykłady: cena w kasie wyższa od tej na półce, czy brak informacji o cenie produktu. Skargi klientów i informacje od inspekcji handlowej przyniosły efekt.