Już 9 września na terenie Muzeum Śląskiego zostanie otwarty budynek dawnej łaźni głównej. Tego dnia w odrestaurowanych wnętrzach zabytkowego gmachu z początku XX wieku, w którym powstała jedna z pierwszych łaźni łańcuszkowych na Górnym Śląsku, zostanie otwarta także nowa wystawa. Udostępnienie dawnej łaźni to jednocześnie finał drugiego etapu rewitalizacji terenu dawnej kopalni Katowice, na której działa nowe Muzeum Śląskie. W ramach tego etapu zagospodarowano też kolejny fragment strefy kultury wokół budynku łaźni i na północ od niego. Intensywne prace wciąż trwają, ale efekty już robią wrażenie.