W Katowicach odsłonięto płaskorzeźbę przedstawiającą Antoniego Halora, artystę wszechstronnego, reżysera, plastyka, literaturoznawcę, tłumacza oraz publicystę. Twórca został upamiętniony w Galerii Artystycznej na placu Grunwaldzkim, to galeria sław, w której na kilkunastu cokołach znajdziemy płaskorzeźby przedstawiające wielkie osobistości: literatów, muzyków, malarzy, aktorów, którzy przyczynili się do promocji stolicy aglomeracji śląskiej.