Metropolita katowicki Wiktor Skworc zwrócił się do wiernych z prośbą o materialne i duchowe wsparcie poszkodowanych na skutek powodzi mieszkańców Podkarpacia.