Park Śląski jest zamknięty? Nic z tych rzeczy. Liczne ogrodzenia, które są obecnie na terenie chorzowskiego parku to, z jednej strony przygotowania do Fest Festivalu, a z drugiej rozpoczęcie remontów parkowych alejek. Ciężarówki, samochody dostawcze i ciężki sprzęt. Na teren parku wjeżdżają liczne pojazdy, by przygotować teren parku pod Fest Festival (23-24 sierpnia). Organizatorzy spodziewają się około 20 tysięcy osób. W związku z pracami produkcyjnymi cześć parku jest ogrodzona. Ponadto, ogrodzone są niektóre alejki, w związku z rozpoczętymi pracami modernizacyjnymi. Dla gości Parku Śląskiego oznacza to wszystko chwilowe utrudnienia.