Bartosz Wydra ponownie został radnym Katowic. Mandat objął po Beacie Białowąs, która pod koniec czerwca została powołana do zarządu województwa śląskiego. Wydra w czwartek, 25 lipca, złożył ślubowanie