1278 w Polskiej Grupie Górniczej, 543 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i 539 w Węglokoksie. W sumie 2360 górników ma koronawirusa. Pandemia sparaliżowała pracę śląskich kopalni. Kiedy ruszy ponownie wydobycie?