Inwestorzy w Katowicach nie próżnują. W stolicy aglomeracji trwa boom na rynku biurowym, mieszkaniowym, ale także hotelowym. Hoteli w mieście brakowało już od dawna, co mocno kolidowało z aspiracjami miasta, które chce stać się jednym z najważniejszych ośrodków turystyki biznesowej w Polsce. Skromna baza hotelowa w Katowicach niebawem stanie się tylko wspomnieniem. W mieście w ostatnich latach otwarto kilka hoteli, a obecnie trwają budowy nowych. Jakie będą?