Czy "500 plus" trafi do mieszkańców województwa śląskiego jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia? W wielu miastach pieniądze zostały już wypłacone mieszkańcom, inne planują rozdysponować je jeszcze przed 24 grudnia. - Apelujemy do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aby nie zwlekali z wypłatą świadczeń - informuje Śląski Urząd Wojewódzki.