- GKS Katowice to właściwie cztery kluby w jednym. Sekcje wszystko różni: przepisy, zakres rozgrywek, pieniądze... - mówi prezes Marek Szczerbowski. Czy wystarczy pieniędzy, by taki format przetrwał kolejny rok? W podpisach pod zdjęciami znajdziecie zapisy dotyczące celów, jakie postawiono przed poszczególnymi sekcjami.