Z góry lepiej widać. Dlatego, aby pokazać rozmach inwestycji trwających w centrum Katowic wjechaliśmy na 27. piętro wieżowca Altus. Widać stąd trzy place budowy, na których powstają trzy biurowce i dwa hotele