Młodzi kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, są poszukiwani przez Śląską Policję. - Kto, znajdując się wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - mówi Kodeks Karny. W galerii zdjęć znajdziecie wizerunki i opisy poszukiwanych w województwie śląskim.