W 2020 roku po raz pierwszy studenci zapłacą za udział w Juwenaliach Śląskich. Dlaczego? Organizatorzy przyznają, że dotychczasowe źródła finansowania są już niewystarczające. Gdyby nie sprzedaż biletów, musieliby skrócić imprezę lub zaprosić tańszych artystów. - Trzeba też podkreślić, że nastąpił wzrost honorariów artystów. W niektórych przypadkach jest to 20, a czasem nawet 100 procent więcej - mówi Marek Adamczyk.