Katowice ograniczają koszenie terenów zielonych. W sumie Zakład Zieleni Miejskiej zaniecha koszenia blisko 50 tys. metrów kwadratowych, w tym terenów zielonych w Katowickim Parku Leśnym, w parku Murckowskim czy w parku Bolina, a także w pasach drogowych i miejscach wskazanych przez mieszkańców.