Katowice podpisały umowę na wdrożenie Katowickiej Karta Mieszkańca. Pierwsze elementy systemu mają zacząć działać do końca maja, kolejne w czerwcu. Karta będzie uprawniać do tańszych biletów w miejskich instytucjach kultury, na koncerty w NOSPR, do tańszych wejściówek na miejskie baseny, ale też do niższych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Co ciekawe KMK będzie też kartą biblioteczną. Koszt jej wdrożenia to 1,55 mln zł.