Katowice. Prawie 600 młodych twórców i osiem miesięcy pracy. Efekty obejrzycie podczas wystawy końcoworocznej katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Zobacz zdjęcia...