Katowicki MPGK ma już elektryczną zamiatarkę, teraz kupił jeszcze cztery eko śmieciarki na gaz ziemny. Kosztowały łącznie ponad 3,1 mln zł. Będą jeździły po centrum miasta oraz osiedlach Paderewskiego, Radockiego i Tysiąclecia. W planach są zakupy kolejnych takich pojazdów, bo do roku 2022 co najmniej 10 proc. taboru przedsiębiorstwa muszą stanowić pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym, a do roku 2025 aż 30 proc.