Nagromadzenie zdarzeń na DK86 w Katowicach w stronę Tychów. Zderzyło się tam kilka samochodów.