Konstrukcja wieżowca .KTW II sięga już do połowy biurowca .KTW I. Oba budynki będą bliźniaczo podobne, z tą różnicą, że drugi będzie dwa razy wyższy od pierwszego. Realizacja ma się zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku.