Trwa modernizacja Parku Śląskiego. W ramach tego zadania podpisano kolejne umowy na nowe inwestycje. Kolejne zadania realizowane w chorzowskim parku to rewitalizacja alei Wiązowej, nowy plac zabaw oraz remont alejek wokół Dużego Kręgu Tanecznego i Małych Kręgów Tanecznych.