Na fasadzie .KTW II zamontowano pierwsze próbne fragmenty elewacji wysokściowca. Widać je od strony Ronda gen. Jerzego Ziętka. Montaż pozostałych paneli, które pokryją fasadę najwyższego budynku Katowic, ma się rozpocząć w maju