W katowickim Dębie powstał nowy mural, przedstawia powstańca śląskiego porucznika Henryka Kalembę. Malowidło zastąpiło inne, które choć wywoływało sporo kontrowersji, przetrwało prawie dekadę. Poprzednie powstało w ramach pierwszej edycji Katowice Street Art Festiwal, a przedstawiało postać ze złożonymi do modlitwy dłońmi i głową byka. W oku byka był stojący naprzeciw... kościół.