Józef Kubica został nowym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dotychczas Józef Kubica był inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Świerklaniec. Na szefa katowickiego RDLP Józefa Kubicę mianował Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.