Studentów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowach w władzami uczelni ma reprezentować Niezależne Zrzeszenie Studentów. Czy władze uczelni przyjmą zaproszenie do rozmów?