Prof. Andrzej Jasiński, światowej sławy pianista i pedagog, związany z Akademią Muzyczną w Katowicach, otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Katowic. Podjęcie uchwały w tej sprawie zaplanowano 11 września w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta.