Przebudowa węzła Piotrowice na DK81 wchodzi w kolejny etap. W piątek, 28 lutego, wykonawca rozpocznie prace kanalizacyjne wzdłuż ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z Kościuszki do ulicy Małachowskiego. To oznacza nową organizację ruchu w rejonie przebudowywanego węzła.