Przepis na szczęście wg ks. Krzysztofa Matuszewskiego, studenta psychologii na KUL-u, jest prosty: módl się i przebaczaj. Co daje przebaczenie? Jak w nas działa tłumione poczucie krzywdy?