Politycy Lewicy są oburzeni sprawą studentów ze Śląska. Zarzucają Prokuraturze stronniczość i podejmowanie działań niezgodnych z prawem. Ich zdaniem ta sprawa ma znamiona naruszenia konstytucyjnej autonomii szkół wyższych (art. 70 pkt 5 Konstytucji), które odpowiadają za programy dydaktyczne, poziom kadry naukowej, a także ewaluację jakości i efektów kształcenia.