Trwa rozbiórka hotelu Silesia w Katowicach. Skrajny fragment budynku od strony rynku to już tylko fasada, za którą nic nie ma. Od tej strony gmach wygląda tak, jakby ktoś odłamał jego kawałek. Znacznie lepiej postępy prac widać od strony Supersamu. Dopiero tu widać, jak znikają dwa z sześciu segmentów Silesii.