Jakość powietrza w czwartek nad ranem nad Śląskiem i Zagłębiem oraz w Częstochowie jest dramatyczna. Stężenie pyłów, które stanowią składnik smogu, zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Normy pyłu zawieszonego przekroczone są w wielu miejscach średnio o ponad 700 proc. Tak fatalnie jest np. w Mysłowicach, Siemianowicach, Bieruniu, pod Imielinem, pod Tychami i w dzielnicach Sosnowca oraz w Częstochowie. Lekarze w takich sytuacjach są jednomyślni: należy pozostać w domu, nie wietrzyć mieszkań.