Wystawę poświęconą nieistniejącemu już katowickiemu lodowisku Torkat oglądać można od poniedziałku 18 listopada w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Lodowisko Torkat istniało dokładnie w tym samym miejscu co dziś biblioteka, ale spłonęło w latach siedemdziesiątych XX wieku. Ekspozycja zawiera unikatowe zdjęcia ze zbiorów Muzeum Historii Katowic i Pawła Lubiny.