Zbiórkę pieniędzy na nowoczesny respirator dla pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii dotkniętych chorobą Covid-19 prowadzą Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach wraz ze społecznością akademicką. Inicjatywa powstała w katowickim środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego w odpowiedzi na pilną potrzebę zaopatrzenia szpitala w respiratory dla pacjentów z Covid-19. Na zakup sprzętu potrzeba 140 tys. zł.