Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zawiesił zajęcia na terenie uczelni do 8 czerwca, czyli aż do końca roku akademickiego. Zarządzenie w sprawie wydał rektor UE. W tym czasie nie odbędą się również egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Wszystkie zajęcia nadal będą odbywały się zdalnie