W Urzędzie Miasta w Katowicach został utworzony nowy wydział, to Wydział Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego. Działa od 1 października.