Znamy wreszcie opinię ministra kultury Piotra Glińskiego na temat wnioskowanego przez marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego zwolnienia Alicji Knast ze stanowiska dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zdaniem wicepremiera Piotra Glińskiego, "nieprawidłowości wykazane w Muzeum podczas kontroli i audytu nie stanowią wystarczającej przesłanki do odwołania dyrektora Muzeum". Czy to oznacza, że Knast zachowa posadę? Nie do końca.