Nie przekażemy spisów wyborców Poczcie Polskiej w związku z wyborami korespondencyjnymi prezydenta RP - informuje Śląski Związek Gmin i Powiatów. Samorządowcy wspólnie podkreślają, że w obecnej chwili nie jest to możliwe z punktu prawnego.