"Queer" PORTAL LUDZI LGBT złożył skargę do władz SUM w sprawie homofobicznego wykładu, jaki odbył się w Zabrzu. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z wykładowcą. Wicepremier Gowin protestuje.