Tak jak obiecaliśmy dziś publikujemy wyniki konkursu fotograficznego. Tak ją zapamiętaliśmy. Historię opowiadamy obrazowo. Kto zajął pierwsze trzy miejsca?