To koniec sporu, który ciągnął się od 2011 roku. Polimex Mostostal wygrał proces z Katowicami w sprawie zerwania umowy na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Wyrok zapadł w sądzie apelacyjnym 5 marca 2020. Sąd zasądził na rzecz spółki 40,4 mln zł. Umowę zerwano w 2012. MCK otwarto w 2015. Istniało ryzyko utraty finansowania z Unii Europejskiej.