44 miasta z całej Polski, w tym aż 16 ze Śląska, opracowują plan działań ograniczających skutki zmian klimatu. Ma być gotowy w 2018 roku.