15 stycznia 2020 r. w wieku 67 lat zmarł Edward Kaniewski, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Górnośląski Oddział w Katowicach, turysta, krajoznawca, emerytowany nauczyciel historii w Zespole Szkół Łączności w Katowicach. Ostatnie pożegnanie cenionego wychowawcy młodzieży i przewodnika odbyło się 21 stycznia w Rudzie Śląskiej. ZDJĘCIA