W maju tego roku minęło dziewięćdziesiąt lat od momentu oddania do użytku Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Monumentalnego budynku, w którym dzisiaj mieszczą się wydziały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do dzisiaj jest jednym z najbardziej potężnych obiektów w Katowicach. Wiemy, jak powstawał, bo zachowały się zdjęcia ilustrujące jego budowę.