Barbórka 2017 w Katowicach. Pobudkę mieszkańcom Nikiszowca zgotowała górnicza orkiestra dęta. To oczywiście jedna z barbórkowych tradycji. Zobacz zdjęcia...