12 osób zostało zatrzymanych przez policjantów w trakcie imprezy sylwestrowej w Katowicach. Najwięcej za wniesienie na teren wydarzenia materiałów pirotechnicznych.