Rada dzielnicy Podlesie apelowała do prezesa Kolei Śląskich o obniżenie cen biletów za przejazd na trasie między centrum Katowic a Podlesiem. Obecnie bilet na pociąg KŚ na tej trasie kosztuje 4,5 zł. Rada dzielnicy wnosiła o obniżkę o 50 gr. Propozycja nie zyskała jednak uznania w kolejowej spółce.